facebook istorija 1. deo

Istorija prezentovana preko facebooka, jedna od varijanti koja uključuje Papu, Mojsija, muslimane, Hernana Kortesa, Lindona Džonsona, Trojance, Mariju Antoanetu, Černobilj… Continue reading